Konstnärscentrum mitt är en organisation för yrkesverksamma konstnärer i Dalarna, Sörmland, Värmland, Örebro, Östergötland och Västmanland

KC är den förmedlande länken mellan beställare av konst och konstnärerna

Konstnärscentrum finns även i KC nord, KC öst, KC väst och KC syd.