Bakgrund

Organisationen Konstnärscentrum (KC) bildades 1969 och har som ändamål att tillvarata de yrkesverksamma konstnärernas arbetsmarknadsintressen. KC skall aktivt verka för att skapa, finna och förmedla arbets- och inkomsttillfällen, utveckla konstnärernas arbetsområden samt verka för att de resurser som finns hos konstnärerna tillvaratas.

KC består av fem regioner i Sverige: nord, väst, öst, mitt och syd. Alla fem regionerna är fristående, ideella föreningar som arbetar självständigt men med samma inriktning, målsättning och stadgar.

Huvudstyrelsen består av representanter från regionstyrelserna. Det är huvudstyrelsen som fördelar de ekonomiska medel som KC får för sin arbetsförmedlande verksamhet från främst Statens kulturråd. Huvudstyrelsen arbetar också med samordning, informationsspridning, kontakter med myndigheter etc.

Centrumbildningarnas samlingssida hittar du här.

En viktig uppgift är samverkan med övriga centrumbildningar.

Medlemmarna i KC utgörs av professionella konstnärer från hela landet. De arbetar med såväl konstnärliga utsmyckningar och objekt som projekt, installationer och verk av mer tillfällig karaktär.