Är du yrkesverksam konstnär? Bli medlem!

Ta del av det som KC-mitt erbjuder dig som yrkesaktiv konstnär!

Kriterierna för medlemskap är i princip samma som hos KRO / KIF.

Medlemsavgiften är 200 kronor.

Ansökningsblankett kan du ladda ned via följande länkar: