My G. Eriksson

Har alla kommit? - Trä och järnspikar Har alla kommit?Fotograf: Konstnären.
Hos fotografen - Olja på duk Hos fotografenFotograf: Konstnären.
Industri - Collografi (spetstryck) IndustriFotograf: Konstnären.