Vetekorn

Bild
Vetekorn - Gestaltning av andaktsrum i Lindesbergs kyrka
Beskrivning
Vetekorn - Gestaltning av andaktsrum i Lindesbergs kyrka
Konstnär
Fotograf
Konstnären.