Bli medlem

Är du yrkesverksam konstnär?

Bli medlem! Ta del av det som KC-mitt erbjuder dig som yrkesaktiv konstnär!

Kriterierna för medlemskap är i princip samma som hos KRO / KIF. Medlemsavgiften är 200 kronor.

Ansökningsblankett kan du ladda ned via följande länkar:

Ansökan om medlemskap i KC-mitt