Stipendier

Stipendier för medlemmar

För information rörande stipendier 2017, kontakta kansli@kc-mitt.se för närmre information.


Nedanstående information rör 2016 och är därmed inaktuell. Uppdatering kommer så snart styrelsen fattat de nödvändiga besluten.

Stipendium för första hemsida skall användas för att  hjälpa konstnären utveckla en hemsida i det fall en sådan inte tidigare har funnits. Hemsidan skall presentera den konstnärliga verksamheten i ett arbetsförmedlande syfte. 

Stipendium för att främja integration. Ett stipendium för att planera och sätta igång projekt som underlättar flyktingars integration i svenska samhället.  

Stipendium för första webbutik skall användas för att hjälpa konstnären att etablera en webbutik för försäljning av sin egen konst. 

Stipendium för idéskiss och utställning. Nu delar vi igen ut stipendium för idéskiss, men i lite annan form. Stipendiet är till för att konstnären skall kunna göra en idéskiss för ett eventuellt kommande jobb (utsmyckning eller utställning) och presentera den. 

Stipendium för utställning på otraditionell plats.

Max ett stipendium per medlem. Ansökningsgången är som följer:

  1. Gör en ansökan.
  2. Redovisning före 16 november 2016.
  3. Om ansökan beviljas skickas en rekvisition i retur, vilken ifylls och skickas till kansliet.