Arbetsskapande medel

Arbetsskapande medel för medlemmar

Allmänna villkor 

Det övergripande målet med samtliga stipendier, är att de ska leda till konstnärliga uppdrag. 

För att ansökan ska behandlas, måste medlemsavgiften till KC vara betald och eventuellt tidigare erhållna stipendier ha redovisats. 

De arbetsskapande medlen är skattepliktiga och ska deklareras som momsfri intäkt i den egna näringsverksamheten. 

Vid offentliggörande av konstverket, evenemanget, projektet etc. som stipendiet avser, måste det framgå att det har fått stöd av KC mitt och Kulturrådet. 

Resultaten av de arbetsskapande medlen ska redovisas för KC mitt inom angiven tid. 

KC äger rätt att publicera delar av redovisningen (text och bild) på sin hemsida. 

Om inte dessa allmänna villkor och de för varje arbetsskapande medel specifika villkoren uppfylls, förverkas rätten till erhållna medel och de ska då återbetalas. 

Ansökan måste vara inne senast 15 augusti.

 

Idéskiss

10 000 kr.

Arbetsskapande medel skall användas till att göra en skiss till antingen en unik, ämnesbaserad konstutställning eller en konstnärlig gestaltning till en viss plats. Skissen skall sedan presenteras för en företrädare för det företag, den institution, organisation, förening, myndighet eller liknande som har mandat att besluta om att upphandla den utställning/konstnärliga gestaltning som din skiss visar. 

När ansökan godkänts erhålls 3 000 kr. Resterande belopp erhålls efter redovisning av skissen.

Redovisningen ska innehålla:

  1. Färg och materialbeskrivning (endast för skiss av konstnärlig gestaltning) 
  2. Skalenlig ritning (endast för skiss av konstnärlig gestaltning) 
  3. Budget 
  4. Beskrivande text 
  5. Tanken bakom verket och den valda platsen

Du erhåller de arbetsskapande medlen även om utställningen eller den konstnärliga gestaltningen inte blir av. Det du får pengarna för är att göra och presentera skissen. 

Idéskiss - formulär.

Nya vägar

5 000 – 10 000 kr.
De arbetsskapande medlen skall användas till en utställning eller ett konstevenemang på en för dig tidigare inte beprövad plats. Det skall vara en plats som många människor besöker eller har tillgång till och där du kan nå en ny publik.
Målet med de arbetsskapande medlen är att du som konstnär genom utställningen/ konstevenemanget skall få nya uppdrag, möjlighet till försäljning och ökad uppmärksamhet för ditt arbete.
Platser som inte berättigar till arbetsskapande medel är t.ex. etablerade utställningslokaler, bibliotek, skyltfönster, småföretag, konstrundor eller liknande. Initiativet till utställningen ska komma från dig och det får inte vara redan påbörjat.

Nya vägar - formulär.

Arbetsskapande medel för konstnärlig arbetsprocess

5 000 – 20 000 kr.
De arbetsskapande medlen skall underlätta för konstnärer anslutna till KC att samarbeta med varandra och med en icke vinstdrivande organisation i ett publikt, konstnärligt projekt med ett gemensamt ämne. Projektet får inte ha påbörjats vid tidpunkten för ansökan. De arbetsskapande medlen är avsett för kostnader knutna till projektet, inte som arvode till de som ansöker om medlen. 
Samarbetsorganisationer kan t.ex. vara naturskyddsföreningen, en dykarklubb, frivillig brandkår eller en fackförening.  

Samarbetsprojekt - formulär

 

Här kan du se exempel på resultat av tidigare års arbetsskapande medel

Stanislav Lux

Marieta Toneva

Kerstin Wessberg

Cecilia Meyer