Skapande Skola

Om Skapande skola

Varje år fördelar Kulturrådet 150 miljoner kronor till kulturinsatser i skolans årskurs 1-9.

Skapande skola ska medverka till att:

  • kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i årskurs 1-9 i grundskolan med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan.
  • öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar.

Bidraget ska användas för:

  • inköp av kulturverksamhet till årskurs 1-9.
  • insatser som främjar eget skapande som en del av lärandet inom årskurserna 1-9. En kulturpedagog eller annan professionell kulturaktör ska vara involverad i arbetet.
  • insatser som främjar förbättrade strukturer för en långsiktig samverkan mellan grundskolans årskurser 1-9 och kulturlivets parter.

Från KC mitt's styrelse arbetar nu Joanne Hofsten och Nick Furderer med Skapande skola. Vi har samarbeten med personer som arbetar med projektet på många olika nivåer. Vi vill vara måna om att titta på Skapande skola ur konstnärens perspektiv, så att vi kan tillhandahålla "verktygen" till de medlemmar som vill arbeta inom Skapande skola.

Läs mer om Skapande skola på Kulturrådets hemsida: http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/Skapande-skola/

Centrumbildarnas sammanfattande information om Skapande skola (PDF-fil, öppnas i nytt fönster)

Har du varit delaktig i ett intressant projekt kring barn- och ungdomskultur som du vill att andra skall få läsa om, eller vill du läsa om andras projekt? Gå in och dela med dig och bli inspirerad på Kulturrådets sida "bolla"!

Kulturrådets rapport om låga arvoden i Skapande Skola.