Konstkonsulter

Konstkonsulter

KC mitt behandlar regelbundet information om planerade byggprojekt i Sverige för att se vilka byggen som kan komma i fråga för olika konstnärliga gestaltningar eller inköp av löskonst.

KC mitt kontaktar byggherrar och arkitekter, inleder en dialog med de intresserade och lämnar förslag på utförande konstnärer.

Uppdraget för våra konstkonsulter är att förmedla medlemmarnas verk och kunnande till köpare, beställare och utställare.

Bildmaterialet som konstkonsulterna använder vid presentation av KC mitt:s konstnärer innehåller både utförda och planerade utsmyckningsuppdrag. Presentationerna kan du se här (höger kolumn).

KC mitt har ett antal konstkonsulter i varje län. De kan anlitas för uppdrag inom utsmyckningsprojekt, konstinköp, utställningar m.m. Konsulterna kan utföra total projektledning av utsmyckningar vid t.ex. nybyggnationer, och guida er hela vägen från idé till monterat konstverk om ni så önskar. De kan också bidra med att lägga upp skissuppdrag och presentationer till tävlingar med hänsyn till lagen om offentlig upphandling, samt förmedla information om hur upphovsrätten skall beaktas och även hjälpa till med mallar för kontraktsskrivande.

KC mitt:s konstkonsulter kan visa på många goda exempel där konst tillför kvaliteter i miljön, både i offentliga, privata och "halvoffentliga" sammanhang, men även i kommersiella miljöer som handelsplatser, företag, kontor, banker m.m.

Ni som beställare/uppdragsgivare bjuds kostnadsfritt på ett första besök från någon av våra konstkonsulter där vi samtalar om hur vi på bästa sätt kan arbeta tillsammans för att realisera era konstbehov.

Konsten skapar mötesplatser, upplevelser och personliga miljöer. Den kan också vara imagestärkande och en grund till nya relationer.

KC mitt:s konsulter kan nås via Emma Billbäck (emma.billback@gmail.com).